Protetika (keramické práce)

Tento obor souvisí velmi úzce s estetikou, protože se nahrazují zubní tkáně, které již nelze ošetřit výplněmi pro svou rozsáhlost nebo úplnou ztrátu zubních tkání. Zhotovují se dnes výhradně z keramických hmot, které dodávají zubům přirozený vzhled.

Keramikou lze měnit nejen barvu, ale i velikost a tvar zubů, případně  jejich postavení. Tam, kde je rekonstrukce rozsáhlá se používají práce v kombinaci s implantáty nebo práce snímací, tzv. protézy, které rovněž zaznamenaly dynamický vývoj v oblasti  estetiky zubů.

Keramická faseta

Je plátek z keramiky, kterým se mění barva hlavně u tmavých a neživých předních zubů. Je ale i velmi vhodná u zubů živých, které jsou ošetřeny nevyhovujícími kompozitními materiály, které už nejsou schopny udržet barvu a někdy ani tvar. Další indikací jsou zuby s velkým poškozením po zbarvení antibiotiky, zuby s mezerami, zuby rotované nebo různě pokřivené i po ortodontické terapii.

Keramická faseta se vyrábí v laboratoři, kam lékař pošle otisk zubu, který se jen mírně nabrousí  ( 0,5-0,8 mm) z přední plochy zubu. Zub je opět v mezidobí krytý provizorní hmotou v původním tvaru zubu. Faseta se na zub lepí speciální hmotou.

  • Cena keramické fasety s ohledem na použitou keramickou hmotu je od 6800,-
Připravený zub na fasetu Fixovana faseta na zubu
Samotná faseta

Keramická korunka, můstek

Při ztrátě většiho množství zubních tkání a kde nelze provést jiné ošetření např. keramickou onlejí se zhotovuje korunka buď metalokeramická nebo celokeramická. Tam, kde zub chybí a okolní zuby lze napreparovat, se zhotovuje můstek, což je spojení několika korunek dohromady v jeden celek, který se nasazuje na zuby před a za mezerou.  Keramická korunka nemění barvu, neláme se jako u fasetované práce kompozitem a při přesném a správném provedení, může sloužit vice než 10 let.

  • Metalokeramická korunka od 5600,-
  • Celokeramická korunka od 6500,-
Zub před nasazením korunky Zub s korunkou
Zub před nasazením korunky Zub s korunkou
Před estetickou úpravou Po estetické úpravě
Starý,poničený můstek Celokeramický můstek

Keramická inlej, onlej

Jde o keramickou výplň, která se vyrábí v laboratoři tak, aby vypadala jako původni zub bez kazu. Zub ošetřený touto technikou je téměř k nerozeznání od zdravého. Na rozdíl od kompozitních výplní je keramika mnohem pevnější a má stabilní barvu. Používá se hlavně u rozsáhlejších kazů, kde už kompozit není vhodný. Tam kde keramika nahrazuje celou kousací plošku, jde o onlej. Zde se na rozdíl od korunky nemusí navíc zhotovovat kořenová inlej (čep do kořene). Při první návštěvě se zub zbaví kazu, případně dostaví světlem tuhnoucí hmotou a provede se otisk, který se pošle do laboratoře. V mezidobí je zub krytý ochranou hmotou a při další návštěvě se kerarmická inlej nebo onlej nalepí do zubu, který je ihned naprosto funkční.

  • Cena od 6100,-
prozatímní cement keramické inleje
Připravený zub na onlej fixovaná onlej