Zubní pohotovost

Klasickou zubní pohotovost neprovozujeme.
V případě nutnosti, si je možné domluvit ošetření nad rámec ordinační doby.
Jedná se o individuální dohodu s lékařem, který vás ošetří pouze v pracovní dny
a aktuálních možností.

Tato nadstandardní služba je honorována k ceně ošetření paušální částkou 1400,- Kč.