Mýty a fakta

Rozhodl jsem se tuto část napsat na popud a množství dotazů mých pacientů, zámých, protože sleduji obrovskou dezorientovanost v této problematice a mediální prostředky informovanost nezlepšují, ale právě naopak.

Zubní péče garantovaná státem je zdarma a nárok na ošetření "na pojišťovnu" má každý

To je velmi nepřesná informace. Nárok na ošetření tzv. "na pojišťovnu" má sice každý, ale...... Když problematiku hodně zjednoduším, lze k tomu říci asi následující. Zadarmo není nic! Musíme si uvědomit, že každý zaměstnanec odvádí zdravotní pojistné stejně jako jeho zaměstnavatel. A nejsou to malé částky. Pojistné se pak v určitém poměru používá k hrazení zdravotní péče např. pro zubní ošetření a ostatní obory (např. v nemocnicích na operace).

Zuby pod nevyhovujícími korunkami a nesprávně napreparované. Zanicená dáseň a kazy jsou nepřehlédnutelné
Zuby pod nevyhovujícími korunkami a nesprávně napreparované. Zanicená dáseň a kazy jsou nepřehlédnutelné

Zdravotní pojišťovny (ZP) mají svůj ceník, podle kterého platí za výkony zubařům. Zubař musí mít spočítány ceny podle tzv. minutové kalkulace a z té vychází cena výkonů, které provádí. A zde je problém. Cena výkonů spočítaná ZP a zubařem se výrazně liší. ZP nebere v úvahu skutečné, reálné náklady, ale zubař je mít musí, protože platí reálnou cenu eletřiny, vody, sociálních odvodů, materiálů, leasingových splátek atd. Zdravotní pojišťovny pochopitelně musí vydat co nejméně, protože nemohou být ve ztrátě a nemohou platit všechno, jinak by se systém zhroutil. Tím vzniká nepomněr a zubaři se mohou nebo nemusí přizpůsobit.

Pro představu, zubař, který ošetřuje se smlouvou s ZP je nucen ošetřit více pacientů za den, protože by je jinak dotoval, jelikož úhrada od ZP je nižší, než by bylo potřeba. Zubař, který smlouvu nemá, má také spočítanou "minutovou kalkulaci", stejnou, jako první zubař, ale není omezen ZP, takže může práci plánovat a provádět tak, jak by se mělo a jak konkrétní zákrok vyžaduje.

Rozdíl je jasný, stejně jako fakt, že systém úhrad péče není dobrý. Zřejmé je i to, že ne všichni si mohou dovolit platit zubaře přímo, ale na druhou stranu, mám hodně pacientů, kteří mají jasně dané priority, nemají vysoké příjmy a chodí na ošetření také. Ještě připomenu, že ani tam, kde se platí péče přímo, nemáte záruku, že dostanete adekvátní a vždy dobrou péči. Je to o lidech a jejich přístupu k vykonávané práci, což platí ve všech oborech lidského konání.

Standardy nejsou třeba, je to jen tahání peněz lidem z kapsy

 

"Standardní" ošetřeni amalgamem. Kolem výplně je kaz, o správném tvaru nelze ani mluvit.
"Standardní" ošetřeni amalgamem. Kolem výplně je kaz, o správném tvaru nelze ani mluvit.
Další špatné vysvětlování problému především našimi politiky. Je nutné nejdřive říci, co je myšleno termínem "standard". Je to jakási "kuchařka" jak má daný výkon vypadat s ohledem na použitý materiál. Zjednodušeně řečeno, jak se má ošetřovat, aby v základním případě byl pacient dobře ošetřen a nepoškozen na zdraví. Pokud není dodržen standardní postup, je problém. Od toho se odvíjí nadstandard, kdy se postup zrychluje v léčení, nebo je výsledek ošetření hezčí, nebo příjemnější hojení a podobně. Nikde není zmínka o tom, že je nutné nadstandard využívat. Je ale nutné dobře spočítat cenu "standardního" ošetření, aby nevzniko pokušení ho obcházet.

 

Je zubař bez pojišťovny nutně dražší než s pojišťovnou?

 

Odstraněná původní korunka, zanícená dáseň pod okrajem korunky a pod cementem rozsáhlý kaz
Odstraněná původní korunka, zanícená dáseň pod okrajem korunky a pod cementem rozsáhlý kaz
To je relativní a hlavně pocitové hledisko. Již jsem problematiku částečně nastínil v předchozím textu. Kde hradí pacient všechno, je počítáno s reálnými čísly od energií přes ceny přístrojů, rentgenů, hmot a všecho, co se do toho započítává. Průměrná minutová kalkulace je v republice přibližně 38 Kč (zdroj z internetu a Dentalcare) a bere se průměrný čas, jak dlouho který výkon trvá. To jsou statistická, poměrně přesná data. Takže je zubař bez pojišťovny dražší? Ano, ale máte zuby ošetřeny tak, jak má být. Bez nutných kompromisů, které musí dělat zubař, jemuž hradí výkony pojišťovna.

 

Zubaři jsou nepoctivci a chtějí jen peníze

To by se dalo říci o každé profesní skupině, která by pracovala podobným způsobem. Jedná se o velmi jednoduchý a zobecňující pohled. Přestože se často setkávám s ne vždy dobrým ošetřením, které někteří kolegové provedli, dá se to pochopit. Máme systém zdravotních úhrad takový, jaký máme a mnozí se mu z existenčních důvodů musí přizpůsobit. Je pak na občanech, aby tlačili na vládu a každého, byť jen regionálního politika, aby se zdravotní systém změnil.

Chápu, že se nikomu nechce zbytečně platit, navíc za věci co nejsou příjemné, ale je tu velké pozitivum. Pokud by systém byl takový, že po zaplacení u zubaře, se část peněz vrátí pacientovi od ZP, bylo by vše jinak. Pacient by měl jiné postavení vůči lékaři tím, že si práci platí, měl by plnou informovanost, garanci, vybral by si lékaře kterého chce a stal by se zákazníkem v plném smyslu slova. A ještě by se ušetřilo.